Člověk nebo Cylon?


Rasa Cylonů byla utlačována.
Lidstvo stojí na pokraji vyhynutí.
Čas odplaty nadešel!
Na čí stranu se přidáš?


Frakce  

Člověk


Poté, co byli svědky téměř kompletního vyhlazení lidstva z rukou Cylonů, uprchli přeživší kolonisté v pestré kolekci nejrůznějších vesmírných lodí v čele se stárnoucí lodí třídy Battlestar, Galacticou. Uvězněni v neprozkoumané části vesmíru hledají poslední zbytky lidstva planetu Zemi a spásu před nevyhnutelnou pomstou Cylonů.


Frakce  

Cylon


Ve snaze vybojovat si konečnou svobodu podnikli Cyloni masivní ofenzívu proti Dvanácti koloniím, které považovali za největší hrozbu pro své sebeurčení. Odhodláni vyčistit vesmír od veškerého lidstva, které považují za hříšné a nedokonalé bytosti, pokračují Cyloni v pátrání po přeživších kolonistech.


Příběh


Čtyřicet let po první Cylonské válce se Cyloni vrátili a zpustošili Dvanáct kolonií. Stárnoucí Battlestar Galactica, která útok jako zázrakem přežila, vyráží hledat nový domov: planetu jménem Země.
Pronásledována cylonskou přesilou, Battlestar Galactica a zbytek koloniálního loďstva po čase potkávají další přeživší loď, Battlestar Pegasus. Společnými silami se jim podaří zničit cylonskou loď znovuzrození.
Cyloni podnikají masivní odvetný úder. Kolonisté, zaskočeni cylonskou protiofenzivou, se pokouší skočit do bezpečí, ale něco se pokazí. FTL pohony obou loďstev jsou přetíženy, čímž dochází k nekontrolovanému skoku, který je odchýlí daleko od předpokládaného kurzu.
V Battlestar Galactice Online se loďstva kolonistů a Cylonů ocitají v nezmapované části vesmíru. Lodě obou flotil jsou těžce poškozené a dochází jim zásoby. Nastává závod s časem, při kterém musí obě strany doplnit suroviny a munici a získat kontrolu nad přilehlými sektory s ložisky tylia, kovů a vody. Koloniální flotila zoufale hledá únikovou cestu, aby mohla pokračovat v hledání Země, zatímco Cyloni sbírají síly, aby mohli zničit lidstvo jednou provždy.


Média


Screenshoty Videos